እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4

እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4
እቲ ኣብ ዝሓለፈ እታው (8 ሚያዝያ 2017) ዝቐረበ ዝምመ ጽሑፍ ብዘይ መሰረታዊ ምቅይያር ምዕሩይ ኣጽሓሕፋኡ ብኽልተ ዝተፈላለዩ ሕ.ጽ. ኣብ ታሕቲ ይቐርብ። ማዕረ-ብማዕረ ምስ እቲ ዝተኣረመ ንምወድዳር፡ እቲ ምንጪ ጥቕሲ እውን ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ኣሎ።

እረማ፤
(ሀ) ብዓልቤት ም.ሓ. “ጽሓፍቲ/ጽሓፊ” ተወሲዱ፤

ካብ መበል ዓሰርተው ሸሞንተ ክፍለ-ዘመን ክሳዕ መበል ፍርቂ ዓሰርተው ትሽዓተ ክፍለ-ዘመን፡ ብትግርኛ መጻሕፍቲ ዝጸሓፉ ምሁራት ብዙሓት ኣይኮኑን።፡ ብ 1895 ዓ.ም.ፈ. ዚጸሓፉ፡ ሃለቃ ፍስሃ ጊዮርጊስ፡ ብዓል የሓ፡ ግን ንረክብ። ንሶም፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝፈጸምዎ መገሻ ዚገልጽ ዛንታ ብትግርኛ ጽሒፎም። ብእዚ ምኽንያት ከኣ ኣብ ስነ-ጽሑፍ ትግርኛ ዓብይ ስም ሒዞም ይነብሩ ኣለዉ።

(ለ) ብዓልቤት ም.ሓ. “መጽሓፍ” ተወሲዱ፤

ካብ መበል ዓሰርተው ሸሞንተ ክፍለ ዘመን ክሳዕ መበል ፍርቂ ዓሰርተው ትሽዓተ ክፍለ ዘመን፡ ብትግርኛ ዝተጸሓፉ መጻሕፍቲ ብዙሓት ኣይኮኑን።፡ ብ 1895 ዓ.ም.ፈ. ፡ ብሃለቃ ፍስሃ ጊዮርጊስ፡ ብዓል የሓ፡ ዚተጻሕፈት ግን ንረክብ። እዛ መጽሓፍ፡ ንሶም፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝፈጸምዎ መገሻ እትገልጽ ዛንታ እያ። ብእዚ ምኽንያት ከኣ ኣብ ስነ-ጽሑፍ ትግርኛ ዓብይ ስም ሒዛ ትርከብ።

ምንጪ
ካብ መበል ዓሰርተ ሾሞንተ ክፍለ ዘመን ክሳዕ ፍርቂ ዓሰርተ ትሽዓተ ክፍለ ዘመን፡ ብቋንቋ ትግርኛ መጻሕፍቲ ዝጸሓፉ ምሁራት ብዙሓት’ኳ እንተ ዘይረኸብና፡ ብ 1895 ዓ.ም.ፈ. ሓለቃ ፍስሃ ጊዮርጊስ በዓል የሓ፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝፈጸምዎ መገሻ ዚገልጽ ዛንታ ዝሓዘ መጽሓፍ ብቋንቋ ትግርኛ ከዳልዉ ብምኽኣሎም፡ ኣብ ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ዓቢይ ስም ሒዞም ኪነብሩ ክኢሎም ኣለዉ። (ኣብርሃ ገብረህይወት “ስነ-ጽሑፍ ብቛንቋ ትግርኛ” ገጽ 30፡ 1ይ ሕ.ጽ. ብምልኡ)

ኣብ ዝቕጽል እታው “መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.5” … ይቐርብ።

መተሓሳሰቢ፤
ካብ ቍ.4 ንደሓር ዝቐርቡ “መለማመዲ ምምማይ ጽሑፋት” … ብዘይትንትና (ንግዱሳት ከም መዘናግዒን ይግደፉ) ይቐርቡ።
ኣርኣያ ካሳ
22 ሚያዝያ 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s