መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4

መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4
ንእዛ እትስዕብ ጥቕሲ ብምምማይ እሩም ኣጽሓሕፋኣ ኣቕርቢ/ኣቕርብ። ንኣብነት ኣቀራርባን ኣተኣራርማን ጽሑፍ፡ ን”መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.1፡ ቍ.2ን ቍ.3ን” ተወከሲ/ተወከስ።

ካብ መበል ዓሰርተ ሾሞንተ ክፍለ ዘመን ክሳዕ ፍርቂ ዓሰርተ ትሽዓተ ክፍለ ዘመን፡ ብቋንቋ ትግርኛ መጻሕፍቲ ዝጸሓፉ ምሁራት ብዙሓት’ኳ እንተ ዘይረኸብና፡ ብ 1895 ዓ.ም.ፈ. ሓለቃ ፍስሃ ጊዮርጊስ በዓል የሓ፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝፈጸምዎ መገሻ ዚገልጽ ዛንታ ዝሓዘ መጽሓፍ ብቋንቋ ትግርኛ ከዳልዉ ብምኽኣሎም፡ ኣብ ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ዓቢይ ስም ሒዞም ኪነብሩ ክኢሎም ኣለዉ። (ኣብርሃ ገብረህይወት “ስነ-ጽሑፍ ብቛንቋ ትግርኛ” ገጽ 30፡ 1ይ ሕ.ጽ. ብምልኡ)

ምምማይ ናይ’ዛ ኣብ ላዕሊ ዝቐረበት ጥቕሲ ኣብ ዝቕጽል እታው ይቐርብ። ክሳዕ ሽዑ ነበብቲ/ተኸታተልቲ ኣጽሓሕፍኣ ክድህስሱን ርእይቶኦም ኪጽሕፉ ይዕደሙ።

መተሓሰስቢ፤
ዕላማ እዛ ጥቕሲ መልእኽቲ ንምትሕላልፍ ስለ ዘይኮነ ሓቅነታ ንምርታዕ ወይ ካብኣ ተበጊስጋ ኣብ ትሕዝቶ ዘድሃበ ኣርእስቲ-ዘተ ምኽፋት ኣይፍቀድን። ተሳታፊ ኣብ ምዕሩይነትን ውጹእነትን ኣጽሓሕፋ ኣትኵሮ ኪገብር/ኪትገብር ይዕደም/ትዕደም።

ትንተና ናይ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4 ቀጺሉ ይቐርብ።

ኣርኣያ ካሳ
8 ሚያዝያ 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s