እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.3

እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.3

እቲ ኣብ ዝሓለፈ እታው (18 መጋቢት 2017) ዝቐረበ ዝምመ ጽሑፍ ብዘይ መሰረታዊ ምቅይያር ምዕሩይ ኣጽሓሕፋኡ ኣብ ታሕቲ ይቐርብ። ማዕረ-ብማዕረ ምስ እቲ ዝተኣረመ ንምወድዳር፡ እቲ ምንጪ ጥቕሲ እውን ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ኣሎ።

እሩም፤

ሰብ ቀደም፡ ኣብ መርዓ ብማሰ፡ ኣብ ቀብሪ ብመልቀስ፡ ገይሮም ኵነታት ግዜ የረድኡ ነበሩ። ከም’ዚ ሎሚ ጋዜጠኛታት፡ ወረ ንዝደሊ ወረ፡ ትምህርታዊ-ነገራት ንዝነብብ ትምህርቲ ወዘተ. እንተ ዘይኣቕረቡ’ኳ፡ ምስ ዓቕሚ ህዝቢን ምስ እቲ ዝነበሩዎ ጊዜን ዝሰማማዑ ማሕበራዊ፡ ፓለቲካውን ኤኮንሚያውን ትሕዝቶታት ዘልዎ ምዕዶታት ይልግሱ ነበሩ።

ምንጪ ናይ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተኣረመ ጽሑፍ እዚ ዚስዕብ ነይሩ፤

ኣብ መርዓ ብማሰ፡ ኣብ ቀብሪ ብመልቀስ፡ ገይሮም ኩነታት ግዜ ዘረድኡ ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ሎሚ ጋዜጣን፡ ጋዜጠኛታትን ንሓፋሽ፡ ወረ ንዝደሊ ወረ፡ ትምህርታዊ ነገራት ንዘንብብ ትምህርቲ ወዘተ ምሁራዊ ነገራት እንተ ዘይኣቕረቡኳ፣ ከም ዓቕሚ ህዝብን፡ ምስ ዝነበሩዎ ጊዜን ዝሰማማዕ ማሕበራዊ ፓለቲካውን ኤኮንሚያውን ትሕዝቶ ዘልዎ ማዕዳታት ይልግሱ ነበሩ። (ጉርጃ ተስፋስላሴ፡ “ሓጺር ታሪኽ ጋዜጣ ትግርኛ” ገጽ 20. 5ይ ሕ.ጽ. ብምልኡ)

ኣብ ዝቕጽል እታው “መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.4” … ይቐርብ።

ኣርኣያ ካሳ
1 ምያዝያ 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s