ትንተና መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.3

ትንተና መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.3
ምምማይ ናይ’ታ ኣብ ዝሓለፈ እታው (18 መጋቢት 2017) ዝቐረበት ጥቕሲ ቀጺሉ ይቐርብ።

እዛ ሕ.ጽ. ሓንቲ፡ ነዋሕን ዘይምዕርይቲን ም.ሓ. እያ። ትግባረ ምልክታት ስርዓተ-ነጥቢ እውን ምዕሩያት ኣይኮኑን። ትንታነኣ ቀጺሉ ይቐርብ።

(1) ካብ “ዘረድኡ ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ሎሚ” ዚብል ሓረግ፡ ብዓልቤት ም.ሓ. “ሰብ-ቀድም” ምኻኑ ኪግመት ይከኣል፡ ስለዚ ኣብ መእተዊ ም.ሓ. ኪሰፍር ነይርዎ።
(2) ብ”ማሰ”ን ብ”መልቀስ” ዝመሓላለፍ መልኽእቲ ምስ ዕማም ጋዜጠኛታት ኣይተሓሓዝን፣ ንገዛእ ርእሱ ዝኸኣል ም.ሓ. ስለ ዝኾነ ተፈልዩ ይጽሓፍ።
(3) “ኩነታት” ቅኑዕ ቃል ኣይኮነን፣ ካብ “ክወነ” ዝወጸ ረባሕታ-ስም “ኵነት” ኮይኑ እቲ ብዙሑ ከኣ “ኵነታት” ይኸውን። (ተስፋማርያም)
(4) “ከምዚ ሎሚ” ዝብል ሓረግ እቲ “ከምዚ” “እ” ከም እተዋሕጠ ዜምልክት ንጽል-ጭሕጋር ጎዲልዎ ኣሎ።
(5) እቲ ጽሑፍ ዕዮ ሰባት የወዳድር ስለ ዘሎ፡ ኣብ “ጋዜጣን ጋዜጠኛታትን” ዘሎ “ጋዜጣ” ኣየድልን።
(6) እቲ ኣብ “ምሁራዊ ነገራት” ዚብል ሓረግ ዘሎ ቅጽል ንሰብ የመልክት፣ ኣቐዲሙ እቲ “ትምህርቲ” ዚብል ቃል ተጠቒሱ ስለ ዘሎ፡ እቲ ቅጽል “ትምህርታዊ” ኪኽውን ይግባእ። ከምኡ’ውን ምስ’ቲ “ነገራት” ከም ሓደ ኣሃዱ ኪንበብ መላግቦ-ሕንጻጽ (-) ይወሰኮ።
(7) “ወዘተ” ዚብል ናይ “ወዘተርፈ” ምሕጻረ-ቓል ስለ ዝኾነ ከም ዝሓጸረ ዜመክልክት ምልክት ጐዲልዎ ኣሎ።
(8) “ዘንብብ” ናይ ዘይሳገር ግሲ “ነበበ” ቅኑዕ ረባሕታ ኣይኮነን። “ዝነብብ” ኪኸውን ኣለዎ። ንኣብነት፡ ናይ ተሳጋሪ ግሲ “በልዐ” ፍልልይ ኣስተብህል፤ “ዘብልዕ” ንካልእ-ሰብ ዚብላዕ ዝህብ፡ “ዝበልዕ” – ባዕሉ-በላዒ ዚብላዕ እንክወስድ።
(9) “ዘይኣቕረቡኳ፣” – “እ” ከም እተዋሕጠ ዜምልክት ንጽል-ጭሕጋር ቅድሚ “ኳ” ጎዲልዎ ኣሎ (ተስፋማርያም)፣ ከምኡ’ውን እቲ ም.ሓ. ስለ ዘይተዛዘመ እቲ ንጽል-ጭሕጋር (፣) ብክልተ-ነጥቢ (፡) ይተካእ።
(10) “ከም ዓቕሚ ህዝብን፡” “ምስ ዝነበሩዎ ጊዜን” – ብመስተጻምር (ን…ን) ስለ ዝተተሓሓዙ፡ ከልተ-ነጥቢ ኣየድልን። ከምኡ’ውን እቲ “ከም” ብ“ምስ” ይተካእ፡ ምስ’ቲ መልእኽቲ ኪሰማማዕ። “ህዝብ” ብ “ህዝቢ” (ተስፋማርያም) ይተካእ።
(11) “ዓቕሚ ህዝቢ”ን “ዝነበሩዎ ጊዜ”ን ካብ ሓደ-ንላዕሊ ስለ ዝኾኑ፡ እቲ ግሲ “ዝሰማማዕ” ብ“ዝሰማምዑ” ይተካእ (ተስፋማርያም)።
(12) “ምስ ዝነበሩዎ ጊዜን”፡ ኣመልካቲ-ቅጽል “እቲ”፡ ንእቲ “ዝነበርዎ ግዜ” ዜመልክት ቃል የድልዮ።
(13) ኣብ እቲ ዝርዝር፡ “ማሕበራዊ ፓለቲካውን ኤኮንሚያውን” – ደድሕሪ “ማሕበራዊ” ምልክት ክልተ-ነጥቢ የድልዮ።
(14) እቲ ዝርዝር ንብዙሕ-ባኣታት ስለ ዘመልክት እቲ “ትሕዝቶ” ብ “ትሕዝቶታት” ይተካእ።
(15) “ማዕዳታት” ከም ልምዲ እንተ ዘይኮይኑ፡ ካብ ሱር-ግሲ “ምዓደ” ዚወጽእ ስም “ምዕዶ” ስለ ዝኸውን፡ ናይ “ምዕዶ” ብዙሕ ከኣ “ምዕዶታት” ይኸውን።
(16) “ግዜ”ን “ጊዜን” ብዝተፈላልየ ሆህያት ተጻሒፎም፡ ብክልተኡ ምጽሓፍ ልሙድ እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ሓደ ጽሑፍ ብሓዲኡ ይጽሓፍ። ። ንሓበሬታ፡ “ግዜ” ብልማድ፡ “ጊዜ” ከኣ ካብ ግእዝ ዝረዓመ።

መዘክር፤ ተስፋማርያም ዚብል ኣብ ሓጹር ዝእተወ ስም፡ እቲ ጌጋ ካብ ተስፋማርያም ዝለቐሞ ከም ዝተረኸበ ይሕብር።

እረማ ናይ’ታ ኣብ ዝሓለፈ እታው (18 መጋቢት 2017) ዝቐረበት ጥቕሲ ኣብ ዚቕጽል ይቐረብ።

ኣርኣያ ካሳ
26 መጋቢት 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s