መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.3

ንእዛ እትስዕብ ጥቕሲ ብምምማይ እሩም ኣጽሓሕፋኣ ኣቕርቢ/ኣቕርብ። ንኣብነት ኣቀራርባን ኣተኣራርማን ጽሑፍ፡ ን”መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.1ን ቍ.2ን” ተወከሲ/ተወከስ።

መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.3

ኣብ መርዓ ብማሰ፡ ኣብ ቀብሪ ብመልቀስ፡ ገይሮም ኩነታት ግዜ ዘረድኡ ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ሎሚ ጋዜጣን፡ ጋዜጠኛታትን ንሓፋሽ፡ ወረ ንዝደሊ ወረ፡ ትምህርታዊ ነገራት ንዘንብብ ትምህርቲ ወዘተ ምሁራዊ ነገራት እንተ ዘይኣቕረቡኳ፣ ከም ዓቕሚ ህዝብን፡ ምስ ዝነበሩዎ ጊዜን ዝሰማማዕ ማሕበራዊ ፓለቲካውን ኤኮንሚያውን ትሕዝቶ ዘልዎ ማዕዳታት ይልግሱ ነበሩ። (ጉርጃ ተስፋስላሴ፡ “ሓጺር ታሪኽ ጋዜጣ ትግርኛ” ገጽ 20. 5ይ ሕ.ጽ. ብምልኡ)

መተሓሰስቢ፤ ዕላማ እዛ ጥቕሲ መልእኽቲ ንምትሕላልፍ ስለ ዘይኮነ ሓቅነታ ንምርታዕ ወይ ካብኣ ተበጊስጋ ኣብ ትሕዝቶ ዘድሃበ ኣርእስቲ-ዘተ ምኽፋት ኣይፍቀድን። ተሳታፊ ኣብ ምዕሩይነትን ውጹእነትን ኣጽሓሕፋ ኣትኵሮ ኪገብር ይዕደም።

ኣርኣያ ካሳ
18 መጋቢት 2017

Advertisements

One thought on “መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.3

  1. (እዚ ዚስዕብ ብኣቶ ተስፋማርያም ቦዅረጽዮን ዝቐረበ ርእይቶ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ሓጹር ኣትዩ ዘሎ ኣብ’ቲ ምንጪ ዘሎ ግጉይ ኮይኑ፡ እረማኡ ቀቅድሚኡ ተጻሒፉ ኣሎ። ኣ.ካ.)

    ኣብ መርዓ ብማሰ፡ ኣብ ቀብሪ ብመልቀስ፡ ገይሮም ኵነታት (ኩነታት)ጊዜ ዘረድኡ ዝነበሩ ሰባት፡ ከም’ዚ (ከምዚ) ሎሚ ጋዜጣን (፡) ጋዜጠኛታትን ንሓፋሽ፡ ወረ ንዝደልይ ወረ፡ ትምህርታውያን (ትምህርታዊ) ነገራት ንዝነብብ (ንዘንብብ) ትምህርቲ ወዘተ . . ( ) መሃርቲ (ምሁራዊ) ነገራት እንተ ዘይኣቕረቡ’ኳ (እንተዘይኣቕረቡኳ) ፡ (፣) ከም ዓቕሚ ህዝቢ (ህዝቢን) ምስ ዝነብርዎ ጊዜ (ጊዜን) ዝሰማምዑ (ዝሰማማዕ) ማሕበራውያን (ማሕበራዊ) ፖሊቲካውን ኤኮኖሚያውያን ትሕዝቶታት (ትሕዝቶ) ዘለውዎም (ዘለዎ) ምዕዶታት (ማዕዳታት) ይልግሱ ነበሩ።
    (ጉርጃ ተስፋስላሴ፡ “ሓጺር ታሪኽ ጋዜጣ ትግርኛ” ገጽ 20.5ይ ሕ.ጽ. (ብምልኡ)
    ካብ መጠን ንልዕሊ ዝነውሐት ምልእቲ- ሓሳብ ስል ዝዀነት፡ ናይ’ቲ ደራሲ ሓሳብ ንምርዳእ ኣሸጋሪ ዀይኑ ረኺበዮ ኣለኹ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s