እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.2

እቲ ኣብ ዝሓለፈ እታው (12 ለካቲት 2017) ዝቐረበ ዝምመ ጽሑፍ ብዘይ መሰረታዊ ምቅይያር ምዕሩይ ኣጽሓሕፋኡ ኣብ ታሕቲ ይቐርብ። ማዕረ-ብማዕረ ምስ እቲ ዝተኣረመ ንምወድዳር፡ እቲ ምንጪ ጥቕሲ እውን ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ኣሎ።

እሩም፤
ትግርኛ ካብ’ቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ቋንቋታት ብብዝሒ ተዛረብቱ ፍልይ ዝበለ ደረጃ ዝሓዘ እዩ። ትግርኛ፡ ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይዝረብ። ሽሕ’ኳ እቲ ኣብ’ዘን ክልተ ሃገራት ዚዝረብ ትግርኛ ሓደ-ሓደ ዝተፈላለየ ናይ ገዛእ ርእሱ ላሃጃ ዘርኢ እንተኾነ፡ መበቈሉ (ወይ መሰረቱ) ግእዝ ብምዃኑ ሓደ ቋንቋ እዩ።

ምንጪ ናይ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተኣረመ ጽሑፍ እዚ ዚስዕብ ነይሩ፤

“ትግርኛ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዘልዉ ቋንቋታት ብብዝሒ ተዛረብቱ ፍልይ ዝበለ ደረጃ ዝሓዘ እዩ። ትግርኛ ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይዝረብ። ሽሕ’ኳ እቲ ኣብዘን ክልተ ሃገራት ማለት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዚዝረብ ትግርኛ ሓደ ሓደ ዝተፈላለየ ናይ ገዛእ ርእሱ ጠባያት ዘርኢ እንተኾነ፡ መበቈሉ ግና ግእዝ ብምዃኑ ብመሰረቱ ሓደ ቋንቋ ኢዩ።” (ተኸስተ ኣሕደሮም፡ “መእተዊ”” 2ይ ሕ.ጽ.)

መዘክር፡
“እዩ/ኢዩ” ሓደ ካብ’ቶም ኣካታዕቲ ዝኾኑ ኣጽሓሕፋ እዩ። ብወገን እዚ ጽሓፊ፡ ቅድሚ ሕጂ ብዝቐረቡን ባዕሉ ብዝዳህሰሶን (ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ዚቐርብ)፡ “እዩ” እቲ ቅኑዕ ኣጽሓሕፋ እዩ ይብል። ዝኾነ ጽሓፈኢ ብእቲ ዝተረድኦ ኣጽሕፋ ውጹእ ብምጽሓፍ ሰዓብቲ የጥሪ። ኣየናይ ቅኑዕ ምዃኑ ዘይተረድኦን ዝሓርበቶን ጽሓፊ፡ ፈላማ ኪጥቀመሎም እንከሎ፡ ንኽልቲኦም፡ ንሓዲኦም ኣብ ሓጹር ብምእታው፡ ይጥቀስ። ካብኡ ቀጺሉ ግን፡ ከይተገላበጠ፡ ኣብ ሓዲኦም ብምጽናዕ ውጹእነት ጹሑፉ ይዓቅብ።

ኣብ ዝቕጽል እታው “መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.3” … ይቐርብ።

ኣርኣያ ካሳ
11 መጋቢት 2017)

Advertisements

One thought on “እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.2

  1. ኣብ መርዓ ብማሰ፡ ኣብ ቀብሪ ብመልቀስ፡ ገይሮም ኵነታት (ኩነታት)ጊዜ ዘረድኡ ዝነበሩ ሰባት፡ ከም’ዚ (ከምዚ) ሎሚ ጋዜጣን (፡) ጋዜጠኛታትን ንሓፋሽ፡ ወረ ንዝደልይ ወረ፡ ትምህርታውያን (ትምህርታዊ) ነገራት ንዝነብብ (ንዘንብብ) ትምህርቲ ወዘተ . . ( ) መሃርቲ (ምሁራዊ) ነገራት እንተ ዘይኣቕረቡ’ኳ (እንተዘይኣቕረቡኳ) ፡ (፣) ከም ዓቕሚ ህዝቢ (ህዝቢን) ምስ ዝነብርዎ ጊዜ (ጊዜን) ዝሰማምዑ (ዝሰማማዕ) ማሕበራውያን (ማሕበራዊ) ፖሊቲካውን ኤኮኖሚያውያን ትሕዝቶታት (ትሕዝቶ) ዘለውዎም (ዘለዎ) ምዕዶታት (ማዕዳታት) ይልግሱ ነበሩ።
    (ጉርጃ ተስፋስላሴ፡ “ሓጺር ታሪኽ ጋዜጣ ትግርኛ” ገጽ 20.5ይ ሕ.ጽ. (ብምልኡ)
    ካብ መጠን ንልዕሊ ዝነውሐት ምልእቲ- ሓሳብ ስል ዝዀነት፡ ናይ’ቲ ደራሲ ሓሳብ ንምርዳእ ኣሸጋሪ ዀይኑ ረኺበዮ ኣለኹ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s