መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.2

ንእዛ እትስዕብ ጥቕሲ ብምምማይ እሩም ኣጽሓሕፋኣ ኣቕርቢ/ኣቕርብ። ንኣብነት ኣቀራርባን ኣተኣራርማን ጽሑፍ፡ ን”መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.1” ተወከሲ/ተወከስ።

መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.2
“ትግርኛ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዘልዉ ቋንቋታት ብብዝሒ ተዛረብቱ ፍልይ ዝበለ ደረጃ ዝሓዘ እዩ። ትግርኛ ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይዝረብ። ሽሕ’ኳ እቲ ኣብዘን ክልተ ሃገራት ማለት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዚዝረብ ትግርኛ ሓደ ሓደ ዝተፈላለየ ናይ ገዛእ ርእሱ ጠባያት ዘርኢ እንተኾነ፡ መበቈሉ ግና ግእዝ ብምዃኑ ብመሰረቱ ሓደ ቋንቋ ኢዩ።” (ተኸስተ ኣሕደሮም፡ “መእተዊ”” 2ይ ሕ.ጽ.)

ምምማይ ናይ’ዛ ኣብ ላዕሊ ዝቐረበት ጥቕሲ ኣብ ዝቕጽል እታው ይቐርብ። ክሳዕ ሽዑ ነበብቲ/ተኸታተልቲ ኣጽሓሕፍኣ ክድህስሱን ርእይቶኦም ኪጽሕፉ ይዕደሙ።

መተሓሰስቢ፤
ዕላማ እዛ ጥቕሲ መልእኽቲ ንምትሕላልፍ ስለ ዘይኮነ ሓቅነታ ንምርታዕ ወይ ካብኣ ተበጊስጋ ኣብ ትሕዝቶ ዘድሃበ ኣርእስቲ-ዘተ ምኽፋት ኣይፍቀድን። ተሳታፊ ኣብ ምዕሩይነትን ውጹእነትን ኣጽሓሕፋ ኣትኵሮ ኪገብር/ኪትገብር ይዕደም/ትዕደም።

ኣርኣያ ካሳ
12 ለካቲት 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s