እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.1

እረማ መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.1
እቲ ኣብ ዝሓለፈ እታው ዝቐረበ ዝምመ ጽሑፍ ብዘይ መሰረታዊ ምቅይያር ምዕሩይ ኣጽሓሕፋኡ ኣብ ታሕቲ ይቐርብ። ማዕረ-ብማዕረ ምስ እቲ ዝተኣረመ ንምወድዳር፡ እቲ ምንጪ ጥቕሲ እውን ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ኣሎ።

ለ. እረማ፤
እቲ ጽሑፍ ብኣንደበት ሳልሳይ-ኣካል ኪኸውን እንከሎ፤

1. እቲ ናይ መግዛእቲ እዋን ሓሊፉ፡ ኣየር ናጽነት እነስተንፍሰሉ ኣብ ዘሎና እዋን፡ ሓደ-ሓደ ካብ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ዝቐረቡ ጽሑፋት ብምምራጽ፡ ጠቐምቲ ኮይኖም ስለ ዝእተረኽቡ፡ ተዋዲዶም [ንነበብቲ] ቀሪቦም ኣለዉ።

እቲ ጽሑፍ ብኣንደበት ቀዳማይ-ኣካል ኪቐርብ እንከሎ፤

2. እቲ ናይ መግዛእቲ እዋን ሓሊፉ፡ ኣየር ናጽነት እነስተንፍሰሉ ኣብ ዘሎን እዋን፡ ሓደ-ሓደ ካብ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ዝቐረቡ ጽሑፋት ብምምራጽ፡ ጠቐምቲ ኮይኖም ስለ ዝረኸብኩዎም፡ እነሆ ኣዋዲደ ንነበብቲ አቕርቦም ኣሎኹ።”

ምንጪ ናይ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተእረም ጽሑፍ እዚ ዚስዕብ ነይሩ፤

“እቲ ናይ መግዛእቲ እዋን ሓሊፉ፡ ናጽነት ነስተንፍሰሉ ኣብ ዘሎና እዋን፡ ሓደሓደ ካብቲ ኣብቲ እዋን’ቲ ዝቐረቡ ጽሑፋት ብምምራጽ፡ ሕጂ’ውን እንተኾነ ጠቓሚ ኾይኑ ስለ ዝረኸብኩዎ፡ እነሆ ተወሃሂዱ ንኣንባብያን ቀሪቡ ኣሎ።”

ኣብ ዝቕጽል እታው “መለማመዲ ምምማይ ጽሑፍ ቍ.2” ኪቐርብ እዩ።

ኣርኣያ ካሳ
5 ለካቲት 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s