ቈጸረ፡ ፈቐደ

ኣብ ዝሓለፈ እታው (16 ለካቲት 2016) ብዛዕባ “ሓሰበ”ን “ቀመረ”ን ተዘትዮም፣ “ቈጸረ”ን “ፈቐደ”ን ኪድህሰሱ እዮም ከኣ ተባሂሉ ነይሩ። እንሆ ድማ፤

3.0. ቈጸረ (ግሲ)፡ ምቍጻር (ስም) (ኣርባዕተ+ ትርጕማት)
3.1.1 ቈጸረ (ግሲ) – ፈቐደ – 1፡ 2፡ 3፡ … እናበለ ረቝሐ። ኣ.፤ እቲ ቈልዓ፡ ሰጋእ-መጋእ እንከይበለ ክሳዕ 10 ቈጸረ።
3.1.2 ቍጽሪ (ስም) – ንኣሃዛት – 1፡ 2፡ 3፡ … ዝምልከት። ኣ.፤ ናብ ቍጽሪ 2 ገዛ እቶ።
3.1.3 ቍጽሪ (ስም) – ጨንፈር-ሕሳብ ኣብ ምድማር፡ ጕዳል፡ ምርባሕን ምምቃልን ዜተኵር። ኣ.፤ ኣብ መባእታ ቤት-ትምህርቲ፡ ቅድሚ ሕሳብ፡ ቍጽሪ ኪመሃሩ ይግባእ።

3.2.ቈጸረ (ግሲ) – ግዜ (ዕለት፡ ሰዓት) ወሰነ፡ ተስማንዐ፣ ቈጸራ (ስም)። ኣ.፤ ቈጸራ ምጥላም ነውሪ እዩ።
3.3 ቈጸረ – ዓሰበ (ንስራሕ)፡። ኣ.፤ ሰራሕተኛ ክቘጽር ተዳልዩ ኣሎ።
3.4 ቈጸረ – ፊደል ፈለጠ ተማህረ/ኣድመጸ። ኣ.፤ ብንእሱ ፊደል ኪቈጽር ጀመረ።
3.5 ቈጸረ (ግሲ) – ቋጸረ (ግሲ) – ኣሰረ፡ ሓዘ፡ ጀምረ፡ ኣደነ

እዚ ኣብ ሓሙሻይ ዘለዉ፡ ካብ ግእዝ ዝመበቈሎም ክልተ ግሲታት ምርምር ዘድልዮም እዮም። ኣብ ትግርኛ እቲ ግሲ “ቋጸረ” ንትርጉሞም፡ ሓዘ፡ ዓቈረ፡ ጀመረ፡ ኣደነ ዝብል ጥራይ እንተ ዝኸውን ካብ ክልተ ዝተቐራረብ ድምጽን ትርጉምን ምተፈልየ። ክልቲኦም ኣብ ስም (ምቍጻር) ሕደ እትነኾኑ፡ ፍሉያት ቃላት እዮም።
ኣብነታት (ኣ.)፤
ጥላም (ስራኽ) ሳእኑ ቋጸረ።
ጓላ ስፈ ንኽትምሃር፡ ቋጺራ እድኒ ሂባታ።
ከረጺት ቋጸረ። ንብዓት ቋጸረ

4.0 ፈቐደ (ግሲ) ምፍቃድ። (ሰለስተ ትርጕማት)
4.1 ፈቐደ (ግሲ) – ቈጸረ – 1፡ 2፡ 3፡ … እናበለ። ኣ.፤ መንኰርኰር ንምውንጫፍ 10፡ 9፡ 8፡ … እናበለ ፈቐደ።
4.2 ፈቐደ – ሕራይ-በለ (ፍቓድ-ሃበ)። ኣ.፤ ኣብ ደገ ንኽንጻወት ፈቐደ።
4.3 ፈቐደ – ዝብላዕ/ዝስተ ሃበ። ኣ.፤ ኣብ’ቲ ውራይ፡ ዝፈቕዶም ስኢኖም ከይበልዑ ከዱ።

መዘክር፤ ምሕጻረ-ቃል ኣ. ን ኣብነትን ኣብነታትን የመልክት።
ብዛዕባ ኣፈቓቕዳ ዝተጀመሩ እታዋት ኣብ’ዚ የብቅዑ።

ኣርኣያ ካሳ
2 መጋቢት 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s