ስርዓተ-ነጥቢ-4/7

ኣብ ዝሓለፈ ሳልሳይ ክፋል እታው (19 ነሓሰ 2015) ምልክታት ምልክት-ሕትቶ(፧)፡ ነጠብጣብ (…)ን ኣርባዕተ-ነጥቢ(።)ን ተዳህሲሶም። ኣብዚ ራብዓይ-ክፋል ምልክታት ሀ. ንጽል-ጭሕጋር(፣)ን ለ. ድርብ-ጭሕጋር(፤)ን ኪደህሰሱ እዮም።

ሀ. ንጽል-ጭሕጋር(፣) (ንጽል-ሰረዝ) ዝትግበረሉ፤
1. ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝተቐራረቡን ተመዓራረይቲን ዚኾኑ ምሉእ-ሓሳባት (ኣብ ክንዲ ብኣርባዕተ-ነጥቢ) ንምፍላይ።

ኣብነታት፤
1.1 ገለ ሰባት ብኢዶም ይጽሕፉ፣ ገለን ከኣ ብኣጻብዕቶም ይጽሕፉ።
1.2 እዘን ቃላት፡ መበቈለን ካብ ግእዝ እየን፣ ኵለን ከኣ ብሳድስ ይውድኣ።
1.3 ኣነ ሓጺሩኒ እብል፣ ንሱ ኽኣ ተደቢሩ ይስዕስዕ።

2. ብክልተ-ነጥቢ ዝተፈልዩ ዝርዝራት።
ኣብነት፤
2.1 በርሀ፡ መምህር፣ ኣብርሃም፡ ተመሃራይ፣ ስምኦን ከኣ ርእሰ-መምህር እዮም።

3. ካብ ሓደ ምሉእ-ሓሳብ ናብ ካልእ ምሉእ-ሓሳብ ንምስግጋር፡ መሰጋገሪ ሓረግ ዘለዎ
ኣብነት፤
3.1 ብዙሕ ሰዋስውኣዊ ጌጋ ኣለዎ፣ ኣንተኾነ ንምርድኡ ኣይተጸገምኩን።

ለ. ድርብ-ጭሕጋር(፤) (ድርብ-ሰረዝ) ዝርዝር፡ ብተርታ ንዝጥቀሱ ነገራት ንምቕራብ የገልግል። ኣብ ገሊኡ ጽሑፋት ምልክት-ጕዚ ዚመስል (፥/፦) እውን ዝርዝር ንምቕራብ ይዝውተር እዩ። ኣብ’ዚ ድርብ-ጭሕጋር ዚተሓርየሉ ምስያም ምልክት ንኽጥዕም እዩ። እዚ ከኣ ንክልተ-ነጥቢ ከም ኣሃዱ ተወሲዱ ብልዕሊኡ ሰረዝ – ንጽል፡ ብልዕሊኡን ብትሕቲኡን ሰረዝ ከኣ ድርብ ኢልካ ንምስያም። እቶም ዚዝርዘሩ ነገራት መምርሒ ክልተ-ነጥቢ ይኽተሉ።

ኣብነታት፤
1 እዞም ዚስዕቡ ወርሓት እዮም፤ ጽድያ፡ ክረምቲ፡ ቀወዒን ሓጋይን።
2 ሰዋስው ኣብ ሾሞንተ ክፍሊታት-ዝርርብ ይምቀል። ንሳቶም ከኣ፤ ስም፡ ክንዲ-ስም፡ ቅጽል … ይበሃሉ።

ኣብ ዝቕጽል እታው፡ ስርዓተ-ነጥቢ-5/7፡ ምልክታት መላግቦ-ሕንጻጽ(-)፡ ጋድም/ፈላዪ-ሕንጻጽ(_)ን ቄናን-ሕንጻጽ(/)ን ኪድህሰሱ እዮም

ኣርኣያ ካሳ
25 ጥሪ 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s