ስርዓተ-ነጥቢ-3/7

ስርዓተ-ነጥቢ-3/7
ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ እታው (8 ሕዳር 2015) ምልክት ክልተ-ነጥቢ ተዳህሲሱ። ኣብ’ዚ ሳልሳይ-ክፋል ሀ. ምልክት-ሕትቶ(፧) ለ. ነጠብጣብ (…)ን ሐ. ኣርባዕተ-ነጥቢ(።)ን ኪድህሰሱ እዮም። ኣብዚ ብግቡእ ኣብ ክንዲ ሕትቶ፡ (ካብ ሱር-ግሲ ሓተተ – ሓቲተ፡ ሓቲቱ፡ ሕተቶ – ሕትቶ ዝብሉ ረባሕታ መጐታዊ እዮም፣ ኣደማምጻ ሕቶን ሕትቶን ሕደ እዩ)።

ሀ. ምልክት-ሕትቶ/(ትእምርተ-ሕትቶ) (፧) (ሰለስተ-ነጥቢ ኣብ ረርእሲ) ምሉእ-ሓሳብ ቀጥታዊ ሕትቶ ምስ ዚኽውን ምስታ መዳእታ ፊደል እታ መወዳእታ ቃል ይለግብ፣ ብድሕሪኡ ዝኾነ ምልክት ኣየድልን። እዚ ትእምርተ-ሕትቶ፡ ኣብ ክንዲ እቲ ሮማዊ ምልክት (?) ዚተሓርየሉ ምኽንያት ምልክታት ንዘይምትሕውዋስ እዩ። ኣብ ጥቕሲ፡ እቲ ሕትቶ ኣካል እቲ ጥቕሲ እንተ ኮይኑ፡ እቲ ምልክት ኣብ ውሽጢ ጥቕሲ ይኸውን። ኣንክሮእዊ ሕትቶታት፡ መልሲ ዘይድለዮምን ዘይትጽበዮምን ሕትቶ-ዝመስሉ ሕትቶታት ምልክት ሕትቶ ኣየድልዮምን።

ኣብነታት፤
1. እታ ቀያሕ መጽሓፍ ኣበይ ኣላ፧
2. “መጽሓፍ ምሃብካንዶ” ዝበለ መን እዩ፧ (ኣብ ውሽጢ ጥቕሲ ምልክት ሕትቶ ኣየድልን። እቲ ዝድለ መልሲ መን ከምዝሓተተ እምበር መጽሓፍ ንኽህብ ዝሓተተ ኣይኮነን።
3. “ጽን ኢልካ ሰሚዕካዮዶ፧” (ሕትቶ ኣብ ውሽጢ ጥቕሲ)
4. “ጽን ኢልካ ሰሚዕካዮዶ” ኢላ ሓቲታትኒ። (መልሲ ዘይትጽበየሉ ሕትቶ-መሰል ምሉእ-ሓሳብ)
5. እንታይ ዝበለ ጸገም’ዩ። (መልሲ ዘይትጽበየሉ ሕትቶ-መሰል ምሉእ-ሓሳብ – ኣንክሮ)
6. እንታይ ዝበለ መከራ ወሪዱና። (መልሲ ዘይትጽበየሉ ሕትቶ-መሰል ምሉእ-ሓሳብ – ኣንክሮ)

ለ. ነጠብጣብ (…) (ጋድም ሰለስተ-ነጥቢ) ኣብ ጽሑፍ ዝጐደለ ከምዝ’ሎ ንምእማት፡ ከፊላዊ ዝርዝር ንምቕራብ፡ ከምኡውን ኣብ ቀጥታዊ ጥቒሲ፡ እቲ ዝጥቀስ ከፊላይ ምዃኑ ንምርኣይ የገልግል። ነጠብጣብ፡ ካብቲ ቅድሚኡ ዘሎን ብድሕሪኡ ዚስዕብን ፊደል ብሆህት ይፍለ፣ ኣብ መወዳእታ እንተኾነ ግን ሆህት ኣየድልን። እቶም ብዝርዝር ዚቐርቡ ኣሃዱታት ብክለተ-ነጥቢ ይፍለዩ። ነጠብጣብ ብ “ወዘተረፈ” ወይ ከኣ ብምሓጻሩ “ወዘተ.” ኪትካእ ይከኣል። “ወዘተረፈ”ን ነጠብጣብን ብሓንሳብ ኪትግበሩ ኣይግባእን።

ኣብነታት፤
1. ኣልባሶ፡ ግልብጭ፡ ጋመ፡ … ዓይነት ቍኖታት እዮም።
2. ኣልባሶ፡ ግልብጭ፡ ጋመ፡ ወዘተ. ዓይነት ቍኖታት እዮም።
3. ኣልባሶ፡ ግልብጭ፡ ጋመ፡ ወዘተረፈ ዓይነት ቍኖታት እዮም
4. “ሓቂ ተዛሪብካ …” እኳ ዚበሃል።

ሐ. ኣርባዕተ-ነጥቢ(።) ምሉእ-ሓሳባት ንምዕጻው፡ ምስ’ታ መወዳ’ታ ፊደል እታ መወዳእታ ቃል ይጠብቕ። ብድሕሪኡ፡ ዚቕጽል እንተ ኣልዩ፡ ብሓደ ሆህት ካብ’ቲ ዚስዕብ ምሉእ-ሓሳብ ይፍለ።

ኣብነት፤
1. ኣብ ካናዳ እቕመጥ። (ስዉር ብዓልቤት – ኣነ)
2. ኣብ ዙር-ፈረንሳ፡ ዳኒኤል፡ ንጉስ-ዓቐብ ኮይኑ።

ኣብ ዝቕጽል እታው፡ ስርዓተ-ነጥቢ-4/7፡ ምልክታት ንጽል-ጭሕጋር(፣)ን ድርብ-ጭሕጋር(፤)ን ኪደህሰሱ እዮም።

ኣርኣያ ካሳ
19 ነሓሰ 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s