ስርዓተ-ነጥቢ-2/7

ስርዓተ-ነጥቢ-2/7
ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ እታው (1 መስከረም 2015) ምልክታት ስርዓተ-ነጥቢ ሆህት፡ ክፉት-መስመርን ሓደ-ነጥቢን ተዳህሲሶም። ኣብዚ ካልኣይ-ክፋል (2/7) ዝድህሰስ ምልክት ስርዓተ-ነጥቢ፡ ክልተ-ነጥቢ እዩ።

ምልክት ክልተ-ነጥቢ(፡)፡ ካብ ኵሎም ምልክታት እቲ ዝበዝሐ ኣገልግሎት ዘለዎ ስርዓተ-ነጥቢ እዩ። ቀንዲ ኣገልግሎቱ ዋሕዚ ንባብ ንምግራሕ እዩ። ኣብዚ እታው፡ እዞም ዚስዕቡ ክድህሰሱ እዮም፤ 1. መፍለዪ ዝርዝራት 2. ምፍላይ ተወሳኺ ሓበሬታ ምሃብ 3. ምንጻር ብዓል-ቤት 4. ምፍላይ ዕለት 5. ምፍላይ ኣድራሻ፡ ጆግራፍያዊ ስማት 6. ምፍላይ ጥቕሲ።

1. መፍለዪ ሰለስተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ (ውሱናትን ዘይውሱናትን) ዝርዝራት ኪጽብጸቡ እንከለዉ፤
ሀ. እቶም ዚጽብጸቡ ውሱናት እንተኾኑ፡ ብዘይካ እቶም ኣብ መወዳእታ ዚእትዉ ክልተ፡ ብክልተ-ነጥቢ ይፍለዩ። እቶም ከልተ መወዳእታ፡ ምጽብጻብ ከም እተወድአ ንምምልካት፡ ብመስተጻምር ይላገቡ (“ን … ን” መስተጻምር-ትግርኛ ብሓደ ቃል-ግእዝ “ወ” ተተኪኡ እንተ ዝልመድ ንጽሑፍ መቕለሎ፣ እዚ ወድሓንኩም፡ ኣልፋ ወኦመጋን ኣብርሃ ወኣጽብሃን ምባል ልሙዳት እዮም)።

ለ. እቶም ዚዝርዘሩ ዘይውሱናት እንተ ኮኖም፡ ገለ ካብኦም ብክልተ-ነጥቢ ተፈልዮም ምስ ተጠቕሱ ብ ”ወዘተ.” ዝብል ምሕጻረ-ቓል ወይ ብምልክት ነጠብጣብ ይዛዘሙ (ብዛዕባ ምልክት ነጠብጣብ ን”ስርዓተ-ነጥቢ-3/7” ተመልከት)።

ኣብነታት፤
1.ሀ.1፤ ቀጠልያ፡ ቀይሕ፡ ሰማያዊ ወይ ብጫ ሕብሪ ሃበኒ። (መስተጻምር “ወይ”)
1.ሀ.2፤ ክፍሊ ናይ ሓንቲ ተኽሊ፤ ሰራውር፡ ዓንዲ፡ ጨንፈር፡ ቈጽሊ፡ ዕንባባን ፍረን እዮም። (መስተጻምር – ምስ ዕንባባ/ፍረ ዘለዉ “ን … ን”)(ምንጪ – ምትዕርራይ ዝተገብረሉ ካብ መጽሓፍ ንባብን ኣስተዋጽኦ ፍልጠትን፡ መንግሥቲ ኤርትራ፡ 1962፡ ገጽ 95)

1.ለ.1፤ እቲ ዱር ብኣውሊዕ፡ ሰራው፡ ታህሶስ፡ ወዘተ. ተሰሊሙ ክትርእዮ ባህ የብል።
1.ለ.2፤ እቲ ዱር ብኣውሊዕ፡ ሰራው፡ ታህሶስ፡ … ተሰሊሙ ክትርእዮ ባህ የብል።

2. ተወሳኺ ሓበሬታ ንምፍላይ፡ ንኡስ-ሓረግ፡ ካብ’ቲ ምሉእ-ሓሳብ እንተ ኣልገሰ ለውጢ-ትርጕም ዘየምጽእ ምስ ዝኸውን።

ኣብነታት፤
2.1፤ ኣይትኾሪ ደኣምበር፡ ሓጹር ጥሒስካ፡ መንደቕ ዘሊልካ፡ እንካብ ኣቶኻ፡ ካብ ሰራቒ ንላዕሊ ኣይኰንካን። (ኣ.ማ.ሓ. ሰዋስው – ትግርኛ። ፩ መጽሓፍ፡ ምልክትታት ገጽ 25)።
2.2፤ በርሀ፡ እቲ ጸሊም ቈልዓ፡ ንፉዕ ተምሃራይ እዩ። “እቲ ጸሊም ቈልዓ” እንተ ኣልገሰ ትርጉም ምሉእ-ሓሳብ ኣይቅየርን።

3. ብዓል-ቤት ንምንጻር፡ ግሲ ምሉእ-ሓሳባት ስዉር (ርዱእ) ብዓል-ቤት ስለ ዚሓቍፍ።

ኣብነታት፤
3.1፤ ዘይንጹር፤ ሀ. “ኣቲ ጓል መን ኢኺ፧” ለ. እዚ ወዲ ሓወይ እዩ።

ንምንጻር፤ ሀ.1. “ኣቲ፡ ጓል መን ኢኺ፧” (ዝደለ መልሲ ወላዲ እታ ጓል መን ምዃኑ) ሀ.2 “ኣቲ ጓል፡ መን ኢኺ፧” (ዝደለ መልሲ መን ምዃን እታ ጓል)

ለ.1. እዚ፡ ወዲ ሓወይ እዩ። (ሓወይ ዝወለዶ እዩ) ለ.2. እዚ ወዲ፡ ሓወይ እዩ። (ንኣይ ሓወይ ኢዩ)
(ኣብዚ እቶም ቅድመ-ጥብቆታት ወዲ/ጓል ካብቶ ርእሶም ዝኸኣሉ ቃላት ወዲ/ጓል ንምፍላይ ብመላግቦ-ሕንጻጽ ምጽሓፍ እንተ ዝልመድ ንጹር ምዀነ – ወዲ-መን፡ ወዲ-ሓወይ፡ ጓል-ዓዲ፡ ደቂ-ሎሚ፡ …)

3.2፤ ዘይንጹር፤ ኵዕሶ ተጻዊቱ። ንጹር፤ በርሀ፡ ኵዕሶ ተጻዊቱ።

4.ንምፍላይ ዕለት – ዝተፈላለየ ኣቀራርባ ምስ ኣብነታቱ፤
4.1፤ እቲ ዕለት ደድሕሪ ስም-ወርሒ እንክጸሓፍ – ወርሒ፡ መዓልቲ፡ ዓመት፤ መስከረም 1፡ 2015
4.2፤ እቲ ዕለት ብኣሃዝ ጥራይ እንክጸሓፍ – መዓልቲ፡ወርሒ፡ዓመት፤ 1፡ 9፡ 2015፡ ወርሒ፡መዓልቲ፡ዓመት – 9፡ 1፡ 2015
4.3፤ ዕለት ቅድሚ ወርሒ እንተ መጺኡ፡ ክልተ-ነጥቢ ኣየድልን፤ 1 መስከረም 2015
(ኣብ ሓደ ድርሰት፡ ሓደ ዓይነት ኣጸሓሕፋ ዕለት ጥራይ ኪትግበር ኣለዎ)

5. ንምፍላይ ኣድራሻ፡ ጆግራፍኣዊ-ስማት፤
5.1፤ ኣብ ኣስመራ፡ ኤርትራ፡ ይቕመጥ። (ስዉር-ብዓልቤት “ንሱ”)
5.2፤ ኣብ ካልጋሪ፡ ኣልበርታ፡ ምዕራብ ካናዳ፡ እቕመጥ። (ስዉር-ብዓልቤት “ኣነ”)

6. ንምፍላይ ጥቕሲ፤
ሀ. ጽሓፊ ቃል-ብቓል ተዛራቢ ዝበሎ ኪጠቅስ እንከሎ ክልተ-ነጥቢ ቅድሚ ምኻፋት ጥቕሲ ይኸውን፤

ኣብነት፤ ኣብርሃም ድምብርጽ እንከይበሎ ከምዚ በለ፡ ”ኣይወዓልክዎን!”

ለ. ጽሓፊ ቃል-ብቃል ተዛራቢ ዝበሎ ቅድም እንተ ተጠቒሱ፡ እቲ ክልተ-ነጥቢ ቅድሚ ምዕጻው ጥቕሲ ይኸውን፤

ኣብነት፤ “ትማሊ ኣትየ፡” በለ ኣብርሃም።
(ብዛዕባ ምልክት ጥቕሲ ን”ስርዓተ-ነጥቢ-6/7” ተመልከት)

ኣብ ዝቕጽል እታው፡ ስርዓተ-ነጥቢ-3/7፡ ምልክት-ሕትቶ(፧)፡ ነጠብጣብ (…)ን ኣርባዕተ-ነጥቢ(።)ን ኪደህሰሱ እዮም።

ኣርኣያ ካሳ
8 ሕዳር 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s