ኣብነታት ስርዓተ-ጽሕፈት-2

ኣብ ዝሓለፈ (29 ነሓሰ 2015) ኣብነታት ስርዓተ-ጽሕፈታት 2 ኪቐርብ ተባሂሉ ነይሩ፣ እንሆ ድማ፤

ለ. ኀርም ዝሓቘፉ ቃላት-ግእዝ ከከም ዝረዓምዎ ድምጺ ብሆይ ወይ ሐውት ይጽሓፉ፣ ዝበዝሑ ግን ናብ ሐውት ይቕየሩ። ኣብነታት እነሀዉ፤

1. ኀርም ናብ ሆይ ዝቕየሩ

ግዕዝ ዘመናዊ ስርዓተ-ጽሕፈት
ረኀወ ‘ረሃወ’ (ርሃወ)
ብዙኃን ብዙሃን
ኀበ ሃበ
ኀዋኅው ሃዋህወ/ሃዋሁ
ነፍሰኄር ነፍሰሄር
ድኀፀ ድሃጸ

2. ኀርም ናብ ሐውት ዝቕየሩ

መሪኅ መሪሕ ኀነቀ ሓነቐ
ብዙኅ ብዙሕ ኀየለ ሓየለ
ኀለፈ ሓለፈ ኀደገ ሓደገ
ኀረየ ሓረየ ኀጥአ ሓጥአ
ኀበረ ሓበረ ኃው ሓው
ኀተመ ሓተመ ነውኀ ነውሐ

ሐ. ብሐውት ዝተጻሕፉ ቃላት-ግእዝ፡ ብዘመናዊ ስርዓተ-ጽሕፈት ብሆይን ቅርጺ ብምቕያርን ይጽሓፉ። ኣደማምጽኦም ግን ብክልቲኡ ስርዓተ-ጽሕፈታት ሕደ እዩ።
ሐውት ናብ ሆይ ዝቕየሩ፤

አሐዱ ኣሃዱ
ሐነጸ ሃነጸ
ሕይወት ህይወት

መ. ምቅይያራት አልፍን ዐይንን፤ ቃል-ግእዝን ዘመናዊ ስርዓተ-ጽሕፈትን

ዐይን ናብ አልፍ አልፍ ናብ ዐይን
ግዕዝ ዘመናዊ ስርዓተ-ጽሕፈ ግዕዝ ዘመናዊ ስርዓተ-ጽሕፈ
ሆሳዕና ሆሳእና መልክእ መልክዕ
ማሕስዕ ማሕስእ አንቀጽ ዓንቀጽ
መዐዘ መኣዘ ዕብራይስጥ እብራይስጥ
ሠወዐ ሰወአ አብደ ዓበደ

ሠ. ኣብ ግእዝን ትርግርኛን፡ ብዘይካ ድምጺ፡ ምቅይያር ቅርጺ-ጽሕፈት ዘየርእዩ (ዝዕቅቡ)

ቀልዐ ነትዐ ወርድ/ውርድ ዓለም
ቀጽዐ ነዓ ወዐለ (ዓ) ዑረት
ነብዐ ኵርናዕ ወዑይ
ነቅዐ ከዐወ (ዓ) ዒላ

ኣብ ዝቕጽል እታው (መቐጽልታ) ስርዓተ-ጽሕፈታት 3፡ ኣብነታት ኣብ ያታዊ ስርዓት ጽሕፈት መዅሲ ዝድምጾም ብቅርጽን ብትርጕምን ግን ፍሉያት ዝኾኑ ቃላትን ዝርዝር ውከሳ-ጽሑፍን ኪቐርብ እዩ።

ኣርኣያ ካሳ
12 ጥቅምቲ 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s