ስርዓተ-ነጥቢ-1/7

ኣብ ዝሓለፈ እታው (13 ነሓሰ 2015) ትርጕምን ኣድላይነትን ስርዓተ-ነጥቢ፡ ከምኡ’ዉን ስምን ምልክታት ስርዓተ-ነጥቢን ቀሪቡ። ካብ’ዚ ቀጺሉ መግለጺን ኣብነታትን እቶም ምልክታት ኣብ ሸውዓተ-ተኸፊሎም ኪቐርቡ’ዮም። ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ (1/7) ዝድህሰሱ ምልክታት ስርዓተ-ነጥቢ እዞም ዝስዕቡ እዮም፤ 1. ሆህት 2. ክፉት-መስመር 3. ሓደ-ነጥቢ

1. ሆህት፤
ሆህት፡ ብዓይኒ-ዘይርአ፡ ዓቐን ሓደ-ፊደል ዝሕዝ ክፉት-ቦታ እዩ። ኣገልግሎቱ ከኣ ተኸታቲሎም ንዚጽሓፉ ቃላት ንመፍለዪ እዩ። ምንጪ ቃል ሆህት ካብ ግእዝ “ኆኅት” ኮይኑ ትርጕሙ ከኣ ኣፍ-ደገ፡ መእተዊ ወይ መእተዊ-ማዕጾ ማለት እዩ። ኣብ ግእዝ፡ ብራና ንምቝጣብ፡ ተኻታቲሎም ዚጽሓፉ ቃላት ብክልተ-ነጥቢ ይፍለዩ ነበሩ። ኣብ ኢደ-ጽሕፈት ትግርኛ እውን ልሙድ ነይሩ።

2. ክፉት-መስመር፤
ክፉት-መስመር፡ ከም ሆህት፡ ዘይርአ ክፉት-ቦታ ኮይኑ ካብ ጸጋማይ-ጫፍ ክሳብ የማናይ-ጫፍ ገጽ ይዝርጋሕ። ኣገልግሎቱ ከኣ ተኻታቲሎም ዝተጽሓፉ ሕጡበ-ጽሑፋት ንምፍላይ እዩ። ሓድሽ ሕጡበ-ጽሕፍ ኪጅመር እንከሎ ሓሙሽተ-ሆህታት ምግዳፍ ልሙድ እዩ። ኣብ ክንድኡ ግን፡ ሕጡበ-ጽሑፋት ብሓደ ዘይተጽሕፎ መስመር ተፍልዮም ኪጽሓፉ እንከለዉ ንጹራትን ጕሉሓት ኮይኖም ኪረኣዩ ይኽእሉ።

3. ሓደ-ነጥቢ(.)፤
ሓደ-ነጥቢ ነዞም ዚስዕቡ ምምልካት ይውዕል፤ ሀ. ምሕጻረ-ቃል ለ. መፍልዪ-ኣሃዝን ሐ. ጽሓፊ ዝመረጾ – ንመፍለዪ ተርታ፡ ምዕራፍ፡ ኣርእስቲ፡ ወዘተ.።

ሀ. ምሕጻረ-ቃል፡ ንስም፡ ኣብ ክንዲ ብምሉኡ ምርቋሕ ንኣኡ ዝውክል ኣሕጽሮት ጌርካ ንምጽውዑ ዝትግበር ኣገባብ እዩ። ንምሕጻሩ ዘርእይ ምልክት ሓደ-ነጥቢ ነቲ ኣሕጽሮት ይልቀበሉ።
ሀ.1 – እቲ ኣሕጽሮት ፍሉጥ እንተኾይኑ ብዘይ ሓበሬታ ይትግበር። ኣብነት፤

ሕ.መ. – ንሕቡራት መንግስታት።
ቍ.ሳ.ጶ – ንቍጽሪ ሳጹ ጶስጣ
ድ.ቀ. ንድሕሪ-ቀትሪ

ሀ.2 – ዘይፍሉጥ ወይ ጽሓፊ ዘተኣታተዎ ኣሕጽሮት እንተደኣ ኮይኑ፡ ንመጀመርታ ሓንሳብ እቲ ምሉእ ስም ተጻሒፉ፡ እቲ ምሕጻሩ ኣብ ሓጹር ይጥቀስ። ኣብ ዚቕጽል ጽሑፍ፡ ኣብ ክንዲ ምሉእ ስም እቲ ኣሕጽሮት ጥራይ ይዝውተር። ኣብነት፤

ሕጡበ-ጽሑፍ (ሕ.ጽ.)፡ ድሕረ-ጥብቆ (ድ.ጥ)፡ ሰሜን ኣመሪካ (ሰ.ኣ.)

ሀ.3 – ኣብ ምሕጻረ-ቃል ዝርከብ ነፍሲ-ወከፍ ፊደል ንቃል ኪውክል ግድነት ኣይኰነን። ኣብነት፤

ወዘተ. ንወዘተርፈ፡ መስተጻምር (መጻ.)፡ መስተዋድድ (መዳ.)

ለ. ምፍላይ ኣሃዝ – ትሕቲ ሓደ ወይ ብጕዚ ዝጽሓፉ ኣሃዛት፡ እቲ ምሉእን እቲ ጕዚን ብሓድ ነጥቢ ይፍለዩ።
ኣብነት፤ ዓሰርተን ፈረቓን – 10.5።

ሐ. ጽሓፊ ዝመረጾ ምሕጻረ-ቃል – ኣብነት፤
ተርታ – 1.፡ 2.፡ 3. … ሀ.፡ ለ.፡ ሐ. … 3.ሀ.2፡ ….

ተወሳኺ ርእይቶ፤
ስም ወይ መዓርግ ንምጽሓፍ፡ ኣብ ክንዲ እቲ ልሙድ ቄናን-መስመር (/)፡ ብሓደ-ነጥቢ እንተ ዝትካእ ንንጻረ ንባብ ምሓገዘ።ኣብነት፤

ገብረኣብ – ገ/ኣብ – ገ.ኣብ፡ ወይዘሮ – ወ/ሮ – ወ.ሮ፡ ዶክተር – ዶ/ር -ዶ.ር (ኣብዚ፡ ስለ ዘየደናግር፡ ዶ. ጥራይ ምኣኸለ)።

ኣብ ዝቕጽል እታው፡ ስርዓተ-ነጥቢ-2/7፡ ምልክት ክልተ-ነጥቢ ኪደህሰስ እዩ።

ኣርኣያ ካሳ
1 መስከረም 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s