ኣብነታት ስርዓተ-ጽሕፈት-1

ኣብነታት ስርዓተ-ጽሕፈት-1
ኣብ ዝሓለፈ (06 ነሓሰ 2015) ኣብነት ስርዓተ-ጽሕፈታት ኪቐርብ ተባሂሉ ነይሩ፣ እንሆ ድማ፤

ያታዊ ስርዓተ-ጽሕፈት ካብ ግእዝ ንእተራዕሙ ምንጪ-ቃላት ኪዕቅብ እንከሎ፡ ዘመናዊ ስርዓተ-ጽሕፈት ምትዕራርይ ይገብር።
ዘመናዊ ስርዓተ-ጽሕፈት ንሠውት ብሳት፡ ንፀጳ ብጸደይ ይትክእ። ፍሉይ ኣትኵሮ ዘድልዮም፤ ብኀርም ዝጽሓፉ ከከም ዝረዓምዎ ድምጺ ገሊኦም ብሆይ ገሊኦም ከኣ ብሐወት ይትክኡ። ከምኡውን ብግእዝ ብሐውት ዝተጻሕፉ ናብ ሆይ ዝቕይረሉ እዋን ኣሎ። አልፍን ዐይንን ዝሓቘፉ ቃላት ገሊኦም ይቀያየሩ፡ ገሊኦም ከኣ ይዕቀቡ።

ግዕዝ ያታዊ ስርዓተ-ጽሕፈት ዘመናዊ ስርዓተ-ጽሕፈት
ሐዲስ ሐዲስ ሓዲስ/ሓድሽ
ሕዝብ ሕዝቢ ህዝቢ
ሕይወት ሕይወት ህይወት
መድኃኒት መድኃኒት መድሓኒት
ሠውዐ ሠውዐ ሰውአ
እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር እግዚኣብሄር
ጊዜ ጊዜ ግዜ/ጊዜ
ነጽሐ ነጽሐ ነጽሀ
ደኀረ ደኀረ ደሓረ
ፈርሀ ፈርሀ ፈርሐ

ኣብ ዘመናዊ ስርዓተ-ጽሕፈት ትግርኛ፡ ነፍሲ-ወከፍ ፊደል እቶም ሸውዓተ ሆህያት፡ ዝተፈላለየ ድምጺታት ኣለዎም። ካብ ግእዝ ንእተውርሱ ቃላት ከከም ኣደማምጽኦም፡ ኣብ ጽሕፈት፡ ምትዕርራይ ይገብር።
ኣብዚ ዝድህሰሱ፤

ሀ. ሀ-ሐ-አ-ዐ ዝሓቝፉ ቃላት-ግእዝ

ለ. ኀርም ዝሓቘፉ ቃላት-ግእዝ

ሐ. ብሐውት ዝተጻሕፉ ቃላት-ግእዝ

መ. አልፍዐይንን ዝሓቘፉ ቃላት-ግእዝ ዝኽሰት ዝተፈላለየ ምቅይያራት

ሠ. ብዘይካ ድምጺ ምቅይያር ቅርጺ-ጽሕፈት ዘየርእዩ ቃላት

እቲ ምትዕርራይ፤

ሀ. ሀ-ሐ-አ-ዐ ዝሓቝፉ ቃላት-ግእዝ፡ እቶም ሀ-ሐ-አ-ዐ፤
1. ኣብ መጀምርታን ኣብ መንጎን እንተኾኑ ቅርጾም ብምቕያር ብ ሃ-ሓ-ኣ-ዓ ይትክኡ (ናይ ኀ-ኃ ኣብትሕቲ (ለ) ተመልከት)።
2. ኣብ መወዳእታ ቃል እንተኾኑ ቅርጾም ኣይቅይርን፣ ድምጾም ግን ካብ ራብዕ-ድምጺ ናይ ግእዝ-ድምጺ ይቕይሩ። ኣብ’ዚ ክስትብሃል ዘለዎ እቲ ቅርጺ ሱር-ግሲ ግእዝ-ግእዝ-ግእዝ (1.1.1) ዝብል መጐት ኣብ ቁ.1 ከምዝተኸስተ ከም ዘይሰርሕ እዩ፣ ዋላ ኣብ’ቲ ዝሰርሕ (ቁ.2) ኣብ ቅርጺ እምበር ኣብ ኣደማምጻ ኣይሰርሕን እዩ። ብግእዝ፡ ድምጺ ራብዕ እንክህልዎ፡ ኣብ ትግርኛ ግን ድምጺ ግእዝ እዩ ዝሕዝ።

ኣብ መጀምርታን ኣብ መንጎን ኣብ መወዳእታ
ግዕዝ ዘመናዊ ስርዓተ-ጽሕፈት ግዕዝ ዘመናዊ ስርዓተ-ጽሕፈት
ሀለወ ሃለወ በርሀ በርሀ
ለሐሰ ለሓሰ ነብሐ ነብሐ
ለዐለ ለዓለ ከልአ ከልአ
ሐረሰ ሓረሰ ሰምዐ ሰምዐ
መሀረ መሃረ ቀጽዐ ቀጽዐ
አዘዘ ኣዘዘ ሀድአ ሀድአ
አርአያ ኣርኣያ ኀጥአ ሓጥአ

ኣብ ዝቕጽል እታው፡ መቐጸልታ ኣብነታት ስርዓተ-ጽሕፈት-2 ኪቐርብ እዩ። (ውከሳ-ጽሑፍ ኣብ መወድእታ ኪጥቀስ እዩ)
ኣርኣያ ካሳ
29 ነሓሰ 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s