ዋላ ትንፈር ጤል’ያ ኢለካ’ለኹ

መንቀሊ እዛ “ዋላ ትንፈር ጤል’ያ ኢለካ’ለኹ” እትብል ብሂል፡ ትርኽ ክልተ ኣዕሩዕኽ እዩ።

ክልተ ኣዕሩኽ ኣማዕድዮም ገለ ነገር ረኣዩ። ንእቲ ዝረኣይዎ ነገር እንስሳ ምዃኑ ተሰማምዑ። እንተ ዀነ እንታይ ዓንይነት እንስሳ ምዃኑ ኣብ ዝግምትሉ እዋን ግን ኣይተቓደዉን። ሓደ ኣባጕምባሕ’ዩ ይብል፡ እቲ ሓደ ከኣ ጤል’ያ ይብል። ድሕሪ ነዊሕ፡ “ኣብጕምባሕ’ባ፡ ጤል’ባ” ኢልካ ምውጣጥ፡ እቲ ካልኣይ እምኒ ኣልዒሉ ናብ’ቲ እንስሳ ዘለዎ ኣንፈት ሰንደወ። እቲ እንስሳ ከኣ ነፈረ። “ርኤኻ! እታ እንስሳ ነፊራ። ጤል እንተ ትኸውን ኣይምነፈረትን” በሎ። እቲ ቀዳማይ፡ ቍልቍል ዝኣፉ፡ “ዋላ ትንፈር ጤል’ያ ኢለካ’ለኹ” ኢሉ መለሰሉ።

እዛ ጥሩፍ ኣበሃህላ ብሓፈሽኡ ንቕጽና፡ ዝቐረበ እንተ ቀረበ ብመርትዖ ዘይምእማን ንዝረአ ባህሪ ንምግላጽ ዝዓለመት እያ። እንተዀነ ኣብ መንጎ ክልተ ዝተፈላለይ ርእይቶ ንዝርአ ጋግ ናይ ምጽባብ ወይ ናይ ምርዳድእ ዓቕሚ ምስ ዝሕርብት ከም መህደሚ እያ እተገልግል። መብዛሕቱ ግዜ በቲ “ኣነ ዝበልክዎ ስለምንታይ ዘይተሰምዐ” ዝብል ወገን እያ ትቐረብ።

ኣብ ዝሓለፈ (እታው 9 ነሓሰ 2014) ምስ “ከይንሰማማዕ ተሰማሚዕና” ክትተእሳሰር ከም ዝፍተን ተጠቒሱ ነይሩ። እዚ ከኣ ኣብ ክንዲ “ዋላ ትንፈር ጤል’ያ ኢለካ’ለኹ” ኢልካ ትተፋነንን ንእቲ ርክብ ሕድሕድ ተኽሕንን፡ እቲ ዝሓሸ ነቲ ጕዳይ ኣዋጣሪ ብዘይኰነ መንገድ ምዕጻው እዩ። እዚ ከኣ “ንስኻ ጤል ትብላ ኣነ ኸኣ ኣባጕንባሕ እብላ፡” በዛ ጉዳይ ኣብ ናይ ሓባር መደምድምታ ክንብጽሕ ከም ዘይንኽል ንሰማማዕ፡ ናብ ካልእ ነገር ከኣ ንስገር ብምባል እዩ።

ኣብ ዝቕጽል፡ ”ምስ ህዝብኻ መዓት ዳርጋ ገዓት” ዝብል ብሂል ኪቐረብ እዩ።
ኣርኣያ ካሳ
27 ነሓሰ 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s