ምብላዕ ምብልዑስ ዝብኢ ዓድና ይብልዓዮ

ምብላዕ ምብልዑስ ዝብኢ ዓድና ይብልዓዮ
ኣብ ዝሓለፈ እታው (29 መጋቢት 2014 )፡ ብሂል “’ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይብቈላ’፡ በለት ኣድጊ” ዝብል ብ ኣንደበት ኣድጊ ዝወጸ ቀሪቡ። ብሂል “ምብላዕ ምብልዑስ ዝብኢ ዓድና ይብልዓዮ” እውን ኣብ ኣድጊ ዝተመርኮሰት እያ። እዛ ኣበሃህላ ሓልዮትን ቅርሕንቲን ብሓባር ተአንግድ።
ዛንታ መንቀሊ ብሂል ከም’ዚ ዝስዕብ’ዩ፤ ደቂ ሓደ-ዓዲ፡ ኣብ ዕዳጋ ውዒሎም ንዓዶም ክመለሱ እንከለዉ፡ ኣብ መንገዲ ሓደ ኣድጊ ይሞቶም። ብሞት ኣድጊ ሓዚኖም ኣብ ክንዲ ገዲፎሞ ወይ ‘ቀቢሮሞ’ ዝኸዱ፡ ዝብኢ ጐደቦ-ዓዲ ንኸይበልዖ፡ ንዓዶም ጐሲሶም ንኽወስድዎ ይሰማምዑ።
እቲ ሓልዮታዊ መልእኽቲ – ሓደ ነገር ንሕና ዘይንጥቀመሉ እንተኾይንና፡ ኣብ ክንዲ ዝባኽን፡ ካልእ ናትና ወገን ዝኾነ ይጠቐምሉ ዚብል እዩ። እቲ ቅርሕንታዊ መልኽቲ ከኣ – ሓደ ነገር፡ ዘይረብሕ፡ ጐዳኢ’ውን ይዅን፡ ጐደቦ-ዓዲ (ጓና)፡ ባህ ከይብሎም፡ ንውሰዶ ዚብል እዩ። እዚ ዳሕራይ መልእኽቲ መስደምም ዝግብሮ፡ ካብ ሞት ኣድጊ፡ ምእላይ ዝሞተት ኣድጊ ዘሕዝንን ዘድክምን ምዃኑ ዝገልጽ፡ “ኣድጊ ካብ ‘ምማታ’ ምጕታታ” ዝብል ብሂል ከም ዘሎ ምስ ዝዝክር እዩ።
ኣድጊ፡ ብፍላይ ኣብ’ቲ ድሑርን ትሑትን ዝዓቕሙ ሕብረተ-ሰብ፡ ከም መጽዓኛ ዘበርክቶ ልዑል ኣገልግሎት እኳ እንተ’ሎ፡ መብዛሕቱ ግዜ መመሰል ኣሉታዊ ኵነት – ከም ኣብዲ፡ ሰኸም፡ ጾታዊ ምንእኣስ፡ … – እዩ ዝዝውተር።
ካብ ኩሉ ዝገርመኒ፡ ሕጂ ክዝክሮ እንከልኹ ሳዕቤኑ እንታይኮን ኮይኑ ይኽወን ብምባል ዘተሓሳስበኒ፡ ኣብ መወዳእታ 50ታት፡ ኣብ መባእታ ቤት-ትምህርቲ ጥልያን፡ ኣስመራ፡ ን’ሰነፋት’ ዝግበር ዝነበረ ኣተሓሕዛ እዩ። ተምሃሮ ናብ ክፍሊ ብመስርዕ ክኣትዉ እንከለዉ፡ ንእቶም ‘ሰነፋት’ ዝተባህሉ (ትሕቲ 10-ዓመት ዝዕድመኦም!)፡ ብወረቐት እተሰርሐ፡ ክልተ-ነዋሕቲ ኣእዛን ኣድጊ ዝቕርጹ፡ ቆቢዕ ኣውድዮም ኣብ መረባ ብመስርዕ ደው የብልዎም። እቶም ዝኣትዉ ተመሃሮ እና ኣላገጽሎምን እና ሰሓቕዎምን (“asino (ኣድጊ)” እናበሉ) ይኸዱ ነበሩ።
ዝተፈላለየ ኣገላልጻን መበቈልን እዚ ኣሉታዊ መመሰል ኣድጊ ንምድህሳስ ኣብ’ዚ ዚስዕብ ምኻድ።
http://en.wikipedia.org/wiki/Donkey#Cultural_references
ኣብ ዝቕጽል፡ “ከይንሰማማዕ ተሰማሚዕና” ዝብል ብሂል ኪቐረብ እዩ።
ኣርኣያ ካሳ
11 ሓምለ 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s