ዓው ኢልካ ዘይብከዮ ሞት ሕጹይ

ዓው ኢልካ ዘይብከዮ ሞት ሕጹይ

እዛ ኣበሃህላ ብስቱር ክትሓዝ ንእትደልየ ዜሕዝን ኵነት ንምግላጽ እያ እትዝውተር። ብክልተ ግን ፍሉያት ምሉእ-ሓሳባት ኪትርአ እያ።

  1. ሞት ሕጹይ ዓው ኢልካ ዘይብከዮ [ጉዳይ] እዩ። (ሞት ሕጹይ ዘይብከዮ እዩ)
  2. ሞት፡ ዓው ኢልካ ዘይብከዩ፡ ሕጹይ እዩ። (ሞት ሕጹይ እዩ።)

ኣብ ቀዳማይ ምሉእ-ሓሳብ፡ ብዓል-ቤት “ሕጹይ” ስም፡ “ሞት” ቅጽል፡ ቀንዲ-ግሲ ከኣ “ዘይብከዮ” ኣሉታዊ፡ ዝውቱር ረባሕታ ሱር-ግሲ “በኸየ” እዮም። እታ ብሂል፡ በዚ ኪትትንተን እንከላ፤

ሕጸ ናብ መርዓ ዜብጽሕ መሰጋገሪ፡ ግዜኣዊ፡ ውዕል እዩ፣ ብቐሊል ኪፈርስ ይኽእል። ክሳብ መርዓ ዚፍጸም፡ ኣብ መንጎ ክልተ ስድራ-ቤት ዘሎ ዝምድና፡ ዝምድና ጓና እዩ። ክልተ ስድራ-ቤት ወዲን-ጓልን እንተ ተወዋሂቦም፡ ተኻፈልቲ ሕድ-ሕድ ሓጐስን ሓዘንን – ብሓጺሩ ቤተ-ሰብ – ይኾኑ። ኣብ መርዓ ከይተበጽሐ፡ ሕጹይ እንተ ሞይቱ፡ ጓሎም ዘሕጸዮ ስድራ-ቤት ከም ዓለሞም ድኣ የልቅሱም’በር ሕልፍስ ኣይገብሩን። በዚ ከኣ “ዓው ኢልካ ዘይብከዮ ሞት ሕጹይ” ይብሃል።

ኣብ ካልኣይ ምሉእ-ሓሳብ፡ ብዓል-ቤት “ሞት” ስም፡ ቀንዲ ግሲ ከኣ “ሕጹይ”፡ ሕሉፍ ሱር-ግሲ “ሓጸየ” እዮም። እቲ ብክለተ-ነጥቢ ተፈልዩ ዘሎ “ዓው ኢልካ ዘይብከዩ” ዚብል ንኡስ-ሓረግ ኮይኑ ዋላ እንተ ተለግሰ መልእኽቲ ኣይልውጥን (ከም’ቲ ኣብ ሓጹር፡ ኣብ ቁ. 2፡ ዘሎ ምሉእ-ሓሳብ)። እታ ብሂል፡ በዚ ኪትትንተን እንከላ፤

ወዲሰብ ካብ’ዛ ዓለም ብሞት ኪፍለይ እንከሎ ብመልቀስ (ብብኽያት) ኢኻ እተፋንዎ። ሞት ንዝኾነ ፍጡር ዘይተርፍ ተሓጽይዎ ዘሎ ዕጫ እዩ፣ ሞት ዘይተርፍ እኳ እንተኾነ ከይኮነ ግን ኣይብከየሉን።

ኣብ ዝቕጽል፡ ብሂል “ድሕረይ ዳንዴር ኣይብቈላ በለት ኣድጊ” ኪድህሰ እዩ።

ኣርኣያ ካሳ
14 መጋቢት 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s