ሓንቲ ከም ሓሙስ!

ኣብ ዝሓለፈ (14 ሕዳር ለካቲት 2014) እታው፡ ሓፈሻዊ ብዛዕባ “ብሂል” ተጠቒሱ፣ ሕጂ ከኣ ብዛዕባ ብሂል “ሓንቲ ከም ሓሙስ” ኪድህሰስ እዩ። ቅድሚኡ ግን ካብ ዝሓለፈ እታው፡ መኣረምታ ክልተ ሆህያት እንሆ፤ ኣብ ቀዳማይ መስመር “ዝሓዘል” ዝብለ ቃል ብ “ዝሓዘለ”፣ ኣብ ተርታ 3. “ትግብረ” ዚብል ብ “ትግባረ” ይተክኡ።

“ሓንቲ ከም ሓሙስ”
እዛ ኣበሃህላ መብዛሕቱ ግዜ ምስ ምድንጋጽ ዝተታሓሐዘት እያ፡ “ምስክነይቲ”፡ በይና፡ ካልኣይ ዘይብላ ዝብል፡ ስምዒት ርሕራሐ ዘሕድር፡ መልእኽቲ’ያ እተስምዕ።  ካብ’ተን ሸውዓተ መዓልታት ሰሙን፡ ስለ ምንታይ ሓሙስ መመሰሊት ኮነት፧ መልሲ እዛ ሕቶ ብክልተ መዳይ ክትረአ ትኽእል፤

መጀመርታ፤ ካብ’ተን ሸውዓተ መዓልታት-ሰሙን፡ ሓሙሸይቲ ሓሙስ ኣብ መንጎ ረቡዕን ዓርቢን ትርከብ።  ኣብ እምነት ተዋህዶ፡ ብዘይካ ኣብ ፍሉይ ኵነት፡ ረቡዕን ዓርቢን ዕለተ-ጾም እየን። ሓሙስ ግን ኣብ መንጎአን ተቐርቂራ መዓልቲ ብልዖት እያ። በዚ ኸኣ “ሓንቲ ከም ሓሙስ” ይብሃል።

ካልኣይ፤ ኩለን እተን መዓልታት ሰሙን፡ ብዘይካ ሓሙስ፡ ብጽምዲ ይርቈሓ እየን፡ ቀዳመ-ሰንበት፡ ሰኑየ-ሰሉስ፡ ዓርበ-ረቡዕ። ሓሙስ ግን ንበይና መጻምዲ ዘይብላ እያ። ካብ’ዚ ዝተላዕለ ኸኣ “ሓንቲ ከም ሓሙስ” ይብሃል። ካልእ መግለጺ ይህሉዶ፧

ኣብ ዝቕጽል ብሂል “ልኡኽ ሓሊቦ” ኪድህሰ እዩ።

ኣርኣያ ካሳ
23 ሕዳር ለካቲት 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s