ትግርኛ ንክምህር እንታይ የድለይኒ፧

ቅድሚ ሕጂ (18 ሕዳር 2013) “ስለምንታይ ትግርኛ፧” ዝብል ሕትቶ ተዳህሱ ነይሩ። ሕጂ ከኣ ናብ’ቲ ስዒቡ ዝቐረበ ሕትቶ፡ “ትግርኛ ንክምህር እንታይ የድለይኒ፧” የተኵር። ኣብ ድዮስጶራ ዝነብር ወላዲ፡ ደቁ፡ ብዝወሓደ ምዝራብ ትግርኛ ኪመሃሩ ይደሊ፣ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ’ውን ምንባብን ምጽሓፍን ኪመልኩ፡ መበቘሎም ኪፈልጡን ተጠቀምቲ ሕብረ-ቋንቋ ኪኾኑ ባህጊ ኣለዎ። እቲ ትምህርቲ ውጺኢታዊ ኪኽውን ኪኖ ድለየትን ባህጊን ወላዲ ኪኸይድ ኣለዎ። እዚ ኸእ ዕቱብ ተሳትፎ (ብግዜን ገንዘብን) ወላዲን መሳለጥያ ትምህርቲን ይሓትት። መሳለጥያ ትምህርቲ ነዞም ዝስዕቡ ይጥቕልል፤ ዕድመን ዓቕሚን ቈልዓ ዝሓለወ ስርዓተ-ትምህርቲ፡ ናውቲ-ትምህርቲን ኣምሃህራን።

ቅሩብነት ዕቱብ ተሳትፎ ወላዲ ከም ውሁብ ተወሲዱ፡ መሳለጥያ-ትምህርቲ ብኸመይ ኪርከብ ይከኣል፧

እዚ ኣብ ላዕሊ ዝቐረበ ሕትቶ ኣብ ዝቕጽል ኪደህሰስ እዩ።

–ኣርኣያ ካሳ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s